shayan

درباره شایان پسران

برای توسعه کسب و کار ایرانیان می‌نویسم

فرایند فروش چیست؟ | راهنمای جامع شناخت و مدیریت فرایند فروش

۱۳۹۸/۳/۲۸ ۹:۳۹:۴۲

فرایند فروش چیست؟ فرایند فروش به گام‌های قابل تکراری اشاره دارد که تیم فروش

فرایند فروش چیست؟ | راهنمای جامع شناخت و مدیریت فرایند فروش۱۳۹۸/۳/۲۸ ۹:۳۹:۴۲

چرا برای کسب و کارم به نرم افزار حسابداری نیاز دارم؟

۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳:۵۷:۲۲

نرم افزار حسابداری نوعی از نرم‌افزارهای کامپیوتری است که توان مدیریتی شما بر فرایندهای

چرا برای کسب و کارم به نرم افزار حسابداری نیاز دارم؟۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳:۵۷:۲۲